Vad gör vi & vilka är vi?

Intresset för djur har alltid varit stort framförallt för dom vilda djuren.
2013 utbildade jag (Madeleine Nilsson) till viltrehabiliterare och påbörjade därefter ett samarbete med Peter Jakobi med sin fru Helga Zimmerman som då hade en anläggning för vård av vilda djur i Sunne, Värmland.

Behovet av hjälp för dom vilda djuren var så stort att jag och min sambo Jimmy Nilsson startade en egen viltrehabiliteringsanläggning 2015 som blev kallad Ängtorp Viltrehab.
Dom djurarter vi tar emot är:
Ekorre, igelkott samt de fågelarter som är akut eller starkt hotade, sårbara eller nära hotade enligt den svenska rödlistan och utöver det 6 fågelarter som är statens vilt.
Övriga djur tas emot för första hjälpen under max 48 timmar.

Vi som finns på anläggningen är:

Oss kan du kontakta på tele: 0722082275 eller mail:
madde@angtorpviltrehab.se
jimmy@angtorpviltrehab.se